PL EN

Współpraca


Pomimo precyzyjnego planu działania Music Export Poland, doskonale zdajemy sobie sprawę, że bez ścisłej współpracy z polską branżą muzyczną osiągnięcie wyznaczonych celów będzie bardzo trudne. Dlatego też zapraszamy wszystkich (organizacje pozarządowe, instytucje, firmy, osoby prywatne), dla których eksport polskiej muzyki także jest istotnym elementem strategii lub zakresu działania, do przedstawienia nam swoich planów i pomysłów. Te projekty, które będą zbieżne z zadaniami MExP lub będą je uzupełniały mogą liczyć na wsparcie finansowe oraz merytoryczne Biura. Warunkiem skorzystania jest spełnienie warunków zawartych w regulaminie współpracy Biura Music Export Poland z podmiotami realizującymi zadania w ramach eksportu polskiej muzyki, który można pobrać poniżej.

Regulamin współpracy MExP.pdf