PL EN

Wyniki ankiety dotyczącej konsekwencji pandemii dla branży muzycznej

W dniach 20 marca - 3 kwietnia 2020, Fundacja Music Export Poland przeprowadziła badanie w formie ankiety online, którego celem było zebranie danych dotyczących strat, jakie polska branża muzyczna już poniosła w związku pandemią COVID-19, oraz prognozy na nadchodzące miesiące bieżącego roku. Ankieta została rozesłana do 450 subskrybentów newslettera Music Export Poland, była również opublikowana na stronach facebookowych Fundacji, jej fundatorów (ZAiKS, ZPAV) oraz partnerów (STOART, SAWP).

Z opracowaniem wyników tej ankiety można się zapoznać TUTAJ