PL EN

Nabór na warsztaty dotyczące pisania wniosków o dofinansowanie z MKiDN


Music Export Poland i Tak Brzmi Miasto ogłaszają nabór na warsztaty, które mają na celu zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie pisania wniosków o dofinansowanie projektów muzycznych.


Warsztaty odbędą się 17 listopada w Krakowie w godzinach 12.30–18.30, a prowadzić je będzie Magdalena Krasowska - muzyk, menedżer kultury i koordynator projektów, głównie międzynarodowych, na które pozyskuje fundusze. W swoim dorobku ma projekty zrealizowane w dużych międzynarodowych konsorcjach, sfinansowane z programów Erasmus+, Kultura 2000, grantów norweskich, EuropeAid itd.Regulamin


W warsztatach mogą wziąć udział osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, reprezentanci organizacji pozarządowych oraz pracownicy instytucji kultury. 

Warunkiem wzięcia udziału w warsztatach jest przesłanie do 9 listopada opisu projektu, na którym oparty ma być przyszły wniosek, wraz z krótką notą biograficzną, na adres: biuro@musicexportpoland.org

Preferowane będą zadania, które zawierają elementy związane z eksportem polskiej muzyki. 

Wyniki naboru zostaną ogłoszone 13 listopada na stronie www.musicexportpoland.org/blog oraz www.takbrzmimiasto.pl


W przypadku gdyby liczba chętnych przekroczyła limit dostępnych miejsc, Biuro MExP wspólnie z organizatorami TBM dokona selekcji uczestników oceniając potencjał eksportowy składanego wniosku. 


Po zakończeniu warsztatów, w terminie do 30 listopada br., każdy z uczestników będzie mógł skorzystać z indywidualnych konsultacji online (50 minut dla uczestnika) z Panią Magdaleną Krasowską. 


Program warsztatów:

11:00-11:15 Wprowadzenie: prezentacja uczestników, prowadzącej, programu oraz celów szkolenia.
11:15-12:00 Główne cechy projektu i myślenia projektowego. Idea projektu a wniosek o dotację/grant.
12:00-13:15 Cele i rezultaty: krótko i długoterminowe. Jak prawidłowo zaplanować szkielet logiczny. 
13:15-13:45 Przerwa
13:45-15:15 Analiza regulaminu i podstawowych części wniosku cz.1
15:15-15:30 Przerwa
15:30-16:30 Analiza regulaminu i podstawowych części wniosku cz. 2 - próba samodzielnego naszkicowania treści. 
16:30-17:00 Analiza przygotowanych wersji roboczych. 
17:00-17:30 Złote zasady grantopisarstwa - wskazówki praktyczne dot. procesu przygotowywania wniosku