PL EN

Nabór do programu edukacyjnego Music Export Poland Academy

Music Export Poland Academy to pierwszy w Polsce program edukacyjny, którego celem jest wsparcie artystów i managerów w rozwoju kluczowych kompetencji eksportowych.

Jest to 7-tygodniowy bezpłatny kurs skoncentrowany na rozwoju siedmiu kluczowych obszarów kompetencyjnych, niezbędnych do projektowania przemyślanego planu rozwoju na rynkach zagranicznych. Co ważne, program oparty jest na założeniach pracy projektowej i stanowi zamkniętą całość. Bezpośrednim efektem udziału w programie ma być stworzenie strategii eksportowej, osadzonej w konkretnym przedziale czasowym. Uczestnicy, którzy wezmą aktywny udział w Music Export Poland Academy otrzymają certyfikat ukończenia programu.


Do udziału w naborze zapraszamy menadżerów i artystów samozarządzających się, którzy aktywnie działają na rynkach zagranicznych i chcieliby wzmocnić oraz poszerzyć swoje kompetencje.

Wymagania:

• Obecność na co najmniej sześciu dwudniowych zjazdach, przy czym udział w pierwszym i ostatnim zjeździe (w dniach 6–7 listopada i 18–19 grudnia) jest obowiązkowy

• Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (część warsztatów będzie prowadzona po angielsku)


Chętni proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszenia do dnia 31.10.2021 r.


Formularz zgłoszeniowy dla managerów możesz wypełnić TUTAJ.

Formularz zgłoszeniowy dla artystów możesz wypełnić TUTAJ.


O wynikach naboru uczestnicy zostaną poinformowani mailowo najpóźniej 3 listopada 2021 r.

Zajęcia będą prowadzone w soboty i niedziele, przybiorą formę hybrydową, co znaczy, że na co drugi zjazd uczestnicy zostaną zaproszeni do siedziby Music Export Poland w Warszawie lub warsztaty przybiorą formę spotkań on-line.

Wszystkie warsztaty i sesje warsztatowe zostaną zrealizowane przez doświadczonych ekspertów branży muzycznej z Polski i zagranicy przy wsparciu edukatorów dbających o jakość i atrakcyjność procesu uczenia.

Music Export Poland Academy jest konsekwencją BADANIA POTRZEB EDUKACYJNYCH ARTYSTÓW I PROFESJONALISTÓW POLSKIEJ BRANŻY MUZYCZNEJ ZAINTERESOWANYCH EKSPORTEM.

Program został oparty o rekomendacje zawarte w raporcie z badania, precyzyjnie opisującym potrzeby edukacyjne polskiej branży muzycznej zainteresowanej rozwojem kariery na zagranicznych rynkach. Co istotne, proces badawczy został zrealizowany w wyjątkowym dla branży okresie, czyli od marca 2020 r. do lutego 2021, jego wyniki uwzględniają zatem aktualne obserwacje i uwzględnia zmiany, które zaszły w postpandemicznym świecie.


Music Export Poland Academy jest wynikiem działań Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Fundacji Music Export Poland.