PL EN

Konferencja #CultureonLIVE

Konferencja #CultureonLIVE jest odpowiedzią Music Export Poland na potrzebę wzmacniania kompetencji cyfrowych u przedstawicieli branży kulturalnej w wymuszonym przez pandemię przenoszeniu części lub całości wydarzeń do sieci.

Choć proces digitalizacji nie jest niczym nowym, a światy wirtualny i realny od jakiegoś czasu funkcjonowały już zwłaszcza w sektorze kreatywnym, obok siebie, to ostatnie tygodnie pokazały, że znacząca część projektów kulturalnych online nie przynosi zakładanych rezultatów i nie osiąga sukcesu. Wynika to przede wszystkim z ograniczonej wiedzy na temat specyfiki takich wydarzeń.

#CultureonLIVE
 dzięki zgromadzeniu w jednej wirtualnej przedstawicieli różnych podmiotów należących do sektora kultury pozwoli na wyciągnięcie wniosków, zidentyfikowanie deficytów w zakresie digitalizacji i stworzenie katalogu dobrych praktyk, które pomogą w skutecznej realizacji projektów online.

Konferencja odbędzie się w dniach 29-30.06.2020 r. i będzie się składać z prelekcji i warsztatów online (do 20 osób na jednym). Warsztaty będą uzupełnieniem prelekcji i obejmą takie tematy jak: tworzenie i realizacja projektów na odległość, skuteczne metody komunikacji i promocji w sieci, e-learning jako przyszłość edukacji, podstawy prawne realizacji projektów online, właściwy dobór rozwiązań technologicznych, monetyzacja wydarzeń w sieci, co instytucje powinny wiedzieć o transformacji cyfrowej. Na bazie zapisu prelekcji i warsztatów, a także materiałów dostarczonych przez prowadzących powstanie e-podręcznik.


Pełny program konferencji:
PROGRAM CultureonLIVE

Udział jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy na: https://cultureonlive.typeform.com/to/HMjW4NJd

Tylko osoby zapisane dostaną link do dedykowanego streamingu.

Więcej informacji znajdziecie na stronie konferencji: www.cultureon.live