PL EN

Badanie potrzeb edukacyjnych polskiej branży muzycznej zainteresowanej eksportem (RAPORT)

Udostępniamy dla zainteresowanych pełny raport z badań potrzeb edukacyjnych polskiej branży muzycznej zainteresowanej eksportem, które zostały przeprowadzone przez pracownię Artist in Bloom na zlecenie Music Export Poland.

Plik PDF z pełną treścią raportu jest dostępny TUTAJ oraz w zakładce "Aktywność"

„Badanie potrzeb edukacyjnych polskiej branży muzycznej zainteresowanej eksportem” to 9-miesięczny, kilkuetapowy proces realizowany w 2020 roku przez Music Export Poland. Jego efektem jest dostępny poniżej raport opisujący potrzeby edukacyjne polskiej branży muzycznej zainteresowanej rozwojem kariery na zagranicznych rynkach. Projekt badania skoncentrowany jest na wykorzystaniu dotychczasowych doświadczeń branży i pracy na kolektywnych zasobach.

Proces badawczy, na zlecenie Music Export Poland, został przygotowany i zrealizowany przez pracownię Artist in Bloom, która zajmuje się projektowaniem procesów edukacyjnych, badaniem i rozwojem kompetencji w sektorze kreatywnym i od lat realizuje międzynarodowe projekty z zagranicznymi partnerami w branży muzycznej. Pracom przewodziły dwie badaczki, certyfikowane edukatorki, projektantki procesów - Magdalena Chołyst oraz Urszula Buyuly.