PL EN

PORADY PRAWNEMusic Export Poland zaprasza artystów i twórców muzycznych do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych. Pomocą w skomplikowanych sprawach będzie służyć dr Aleksandra Sewerynik. Konsultacje odbywają się w siedzibie Music Export Poland przy ul.Senatorskiej 2 w Warszawie lub zdalnie (online) w każdy poniedziałek w godzinach 16:00 - 18:00. 


Warunkiem skorzystania z Porad Prawnych Music Export Poland jest:

1. Zapoznanie się z Regulaminem (dostępnym TUTAJ)

2. Wysłanie zgłoszenia na adres mailowy podany w Regulaminiew tygodniu poprzedzającym Dyżur, na który chce zapisać się Korzystający. 

3. Mail ze zgłoszeniem musi zawierać zgodę na powierzenie i przetwarzanie danych osobowych. Można to zrobić poprzez zamieszczenie w mailu następującego oświadczenia:


"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Eksportu Polskiej Muzyki - Music Export Poland, w celu przeprowadzenia naboru do organizowanych przez Fundację porad prawnych, a następnie udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej."


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), zwanego dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych osób uczestniczących w Poradach Prawnych MExP będących osobami fizycznymi jest Fundacja Eksportu Polskiej Muzyki – Music Export Poland z siedzibą w Warszawie (00-075) przy ul. Senatorskiej 2,
  KRS 0000741987, NIP 1182181337, REGON 381380355.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem procesu naboru oraz udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i są przetwarzane w związku z ich dobrowolnym podaniem przez kandydata.
  Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla prowadzenia procesu naboru i udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

 3. Fundacja informuje o prawie dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawie do wniesienia sprzeciwu oraz o prawie przenoszenia danych osobowych jeżeli zajdą ku temu podstawy prawne i faktyczne.

 4. Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom, w tym firmom księgowym i prawniczym, które obsługują pod tym względem Fundację.

 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcie obowiązków prawnych.

 6. Fundacja informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Regulamin porad prawnych MExP.pdf

Aleksandra Sewerynik - doktor nauk prawnych, radca prawny, dyrygent chóralny.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Jest autorką książki „Prawo autorskie w muzyce” (Chopin University Press 2014), redaktorem naukowym i współautorką książki „Prawo autorskie w instytucjach kultury” (C.H. Beck 2019), współautorką komentarza do prawa autorskiego (red. A. Michalak, C.H. Beck 2019) oraz twórcą bloga prawomuzyki.pl. Wykłada prawo autorskie na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie, w IP Centrum oraz na studiach podyplomowych w Collegium Civitas . Współpracuje z kancelarią Hasik Rheims i Partnerzy, która specjalizuje się prawie własności intelektualnej i ochronie reputacji. Jest jedynym w Polsce ekspertem przygotowującym integralne, muzyczno-prawne analizy porównawcze utworów muzycznych w kontekście plagiatu. Prowadzi wykłady i szkolenia w całej Polsce.


 

WSPARCIE DLA SEKTORA MUZYCZNEGO W CZASACH PANDEMII


Informacje dotyczących form wsparcia, jakie można uzyskać od OZZ oraz innych instytucji, jak również w ramach rządowej tarczy antykryzysowej:

WSPARCIE DLA SEKTORA MUZYCZNEGO_MExP.pdf


Opracowanie wyników ankiety dotyczącej konsekwencji pandemii dla branży muzycznej:

Konsekwencje pandemii dla branży muzycznej - wyniki ankiety MExP.pdf

BADANIE POTRZEB EDUKACYJNYCH BRANŻY MUZYCZNEJ
STWÓRZMY WSPÓLNIE PROGRAM EDUKACYJNY MUSIC EXPORT POLAND!


Gorąco zapraszamy artystów i profesjonalistów działających na rynkach zagranicznych na badanie dotyczące potrzeb edukacyjnych branży.

 • Jaka wiedza, umiejętności i postawy wzmocnią poziom profesjonalizmu polskiej branży za granicą?
 • Co powinniśmy rozwinąć, aby stać się atrakcyjnymi partnerami na arenie międzynarodowej?
 • Jakich kompetencji potrzebujemy, aby strategicznie rozwijać karierę artystów i z sukcesem budować ich potencjał eksportowy? 


Znasz odpowiedzi na te pytania? 

Masz duże doświadczenie w aktywnościach na rynkach zagranicznych? 

Skontaktuj się z nami!

biuro[at]musicexportpoland.org


BADANIE POTRZEB EDUKACYJNYCH Music Export Poland

„Badanie potrzeb edukacyjnych polskiej branży muzycznej zainteresowanej eksportem” to 9-miesięczny, kilkuetapowy proces realizowany w 2020 roku przez Music Export Poland. Jego efektem ma być raport opisujący potrzeby edukacyjne polskiej branży muzycznej zainteresowanej rozwojem kariery na zagranicznych rynkach. Wyniki badania zostaną opublikowane jesienią tego roku i będą stanowić rekomendację dla dalszych działań edukacyjnych MExP. Projekt badania skoncentrowany jest na wykorzystaniu dotychczasowych doświadczeń branży i pracy na kolektywnych zasobach.


PROJEKT BADANIA

Proces badawczy, na zlecenie Music Export Poland, został przygotowany i jest realizowany przez pracownię Artist in Bloom, która zajmuje się projektowaniem procesów edukacyjnych, badaniem i rozwojem kompetencji w sektorze kreatywnym i od lat realizuje międzynarodowe projekty z zagranicznymi partnerami w branży muzycznej. Spotkania poprowadzą dwie badaczki, certyfikowane edukatorki, projektantki procesów - Magdalena Chołyst oraz Urszula Buyuly.Canadian Music Week 2021 - Spotlight on Poland

Rynek kanadyjski otwarty na Polaków

Spotlight on Poland – to wydarzenie specjalne Canadian Music Week 2021 (CMW) prezentujące polski sektor muzyczny na rynku kanadyjskim, a także sąsiadującym z nim rynku amerykańskim.

Dziesięć zespołów z Polski, wybranych przez organizatorów CMW, zagra koncerty podczas trwającego tydzień festiwalu. Polscy eksperci i przedstawiciele branży wezmą udział w panelach dyskusyjnych oraz w zorganizowanych specjalnie dla nich spotkaniach biznesowych. Dzięki promocji i wsparciu strony kanadyjskiej obecność polskiej delegacji na Canadian Music Week będzie widoczna w mediach
i festiwalowych publikacjach. Spolight on Poland jest wynikiem działań Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Eksportu Polskiej Muzyki Music Export Poland.


Czym jest CMW?

Canadian Music Week (CMW) w Toronto odbędzie się w 2021 roku po raz trzydziesty ósmy. To jedna z największych i najstarszych konferencji adresowanych do przedstawicieli branż nowych technologii i mediów, której towarzyszy festiwal muzyczny równie imponujących rozmiarów.  Liczby mówią same za siebie – konferencję co roku odwiedza około 3000 delegatów, którzy uczestniczą w targach, panelach i koncertach kilkuset zespołów mających niepowtarzalną okazję na podpisanie kontraktu z promotorami, agencjami koncertowymi czy wytwórniami płytowymi. Konferencja i festiwal to miejsce spotkań i wytężonej pracy dla managerów, agentów, publisherów. Celem jest nawiązanie nowych kontaktów biznesowych oraz uzyskanie wsparcia dla swoich artystów w Kanadzie od przedstawicieli tamtejszego rynku muzycznego.


Droga do CMW 2021

Mimo, że Spotlight on Poland na CMW dopiero za rok – Fundacja Exportu Polskiej Muzyki już od dłuższego czasu intensywnie się do niego przygotowuje. Pierwotnie "Spotlight on Poland" miał być bowiem wydarzeniem specjalnym na Canadian Music Week w 2020 roku. CMW2020 został jednak definitywnie odwołany z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Naturalną konsekwencją tej decyzji organizatorów było przełożenie misji handlowej Music Export Poland oraz "Spotlight on Poland" na rok 2021. Wspólnie z całą polską delegacją mamy zamiar wykorzystać ten dodatkowy czas, aby jeszcze lepiej przygotować się do uczestnictwa w tym wyjątkowym wydarzeniu i tym samym zwiększyć szanse na udaną ekspansję polskich artystów na rynku północnoamerykańskim i nie tylko.Raport "Poland Access Guide" przygotowany przez MExP dla CAAMA The Canadian Association for the Advancement of Music and the Arts:

RAPORT MAG POLAND CAAMA 2020.pdf

Raport "Canada Market Report" o kanadyjskim rynku muzycznym:

CanadaMarketReport.pdf