PL EN


Music Export Poland zaprasza artystów i twórców muzycznych do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych. Pomocą w skomplikowanych sprawach będzie służyć dr Aleksandra Sewerynik. Konsultacje odbywają się w siedzibie Music Export Poland przy ul.Senatorskiej 2 w Warszawie lub zdalnie (online) w każdy poniedziałek w godzinach 16:00 - 18:00. 


Warunkiem skorzystania z Porad Prawnych Music Export Poland jest:

1. Zapoznanie się z Regulaminem (dostępnym TUTAJ)

2. Wysłanie zgłoszenia na adres mailowy podany w Regulaminiew tygodniu poprzedzającym Dyżur, na który chce zapisać się Korzystający. 

3. Mail ze zgłoszeniem musi zawierać zgodę na powierzenie i przetwarzanie danych osobowych. Można to zrobić poprzez zamieszczenie w mailu następującego oświadczenia:


"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Eksportu Polskiej Muzyki - Music Export Poland, w celu przeprowadzenia naboru do organizowanych przez Fundację porad prawnych, a następnie udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej."


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), zwanego dalej RODO informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych osób uczestniczących w Poradach Prawnych MExP będących osobami fizycznymi jest Fundacja Eksportu Polskiej Muzyki – Music Export Poland z siedzibą w Warszawie (00-075) przy ul. Senatorskiej 2,
    KRS 0000741987, NIP 1182181337, REGON 381380355.

  2. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem procesu naboru oraz udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i są przetwarzane w związku z ich dobrowolnym podaniem przez kandydata.
    Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla prowadzenia procesu naboru i udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

  3. Fundacja informuje o prawie dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawie do wniesienia sprzeciwu oraz o prawie przenoszenia danych osobowych jeżeli zajdą ku temu podstawy prawne i faktyczne.

  4. Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom, w tym firmom księgowym i prawniczym, które obsługują pod tym względem Fundację.

  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcie obowiązków prawnych.

  6. Fundacja informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Regulamin porad prawnych MExP.pdf

Aleksandra Sewerynik - doktor nauk prawnych, radca prawny, dyrygent chóralny.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Jest autorką książki „Prawo autorskie w muzyce” (Chopin University Press 2014), redaktorem naukowym i współautorką książki „Prawo autorskie w instytucjach kultury” (C.H. Beck 2019), współautorką komentarza do prawa autorskiego (red. A. Michalak, C.H. Beck 2019) oraz twórcą bloga prawomuzyki.pl. Wykłada prawo autorskie na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie, w IP Centrum oraz na studiach podyplomowych w Collegium Civitas . Współpracuje z kancelarią Hasik Rheims i Partnerzy, która specjalizuje się prawie własności intelektualnej i ochronie reputacji. Jest jedynym w Polsce ekspertem przygotowującym integralne, muzyczno-prawne analizy porównawcze utworów muzycznych w kontekście plagiatu. Prowadzi wykłady i szkolenia w całej Polsce.