PL EN


PORADY PRAWNEMusic Export Poland zaprasza artystów i twórców muzycznych do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych. Pomocą w skomplikowanych sprawach będzie służyć dr Aleksandra Sewerynik. Konsultacje odbywają się w trybie online lub telefonicznie w każdą środę w godzinach 15:00 - 17:00. 

Porady prawne nie obejmują doradztwa podatkowego i doradztwa z zakresu ubezpieczeń społecznych.


Warunkiem skorzystania z Porad Prawnych Music Export Poland jest:

1. Zapoznanie się z Regulaminem (dostępnym TUTAJ)

2. Wysłanie zgłoszenia na adres mailowy podany w Regulaminiew tygodniu poprzedzającym Dyżur, na który chce zapisać się Korzystający. 

3. Mail ze zgłoszeniem musi zawierać zgodę na powierzenie i przetwarzanie danych osobowych. Można to zrobić poprzez zamieszczenie w mailu następującego oświadczenia:


"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Eksportu Polskiej Muzyki - Music Export Poland, w celu przeprowadzenia naboru do organizowanych przez Fundację porad prawnych, a następnie udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej."


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), zwanego dalej RODO informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych osób uczestniczących w Poradach Prawnych MExP będących osobami fizycznymi jest Fundacja Eksportu Polskiej Muzyki – Music Export Poland z siedzibą w Warszawie (00-075) przy ul. Senatorskiej 2,
    KRS 0000741987, NIP 1182181337, REGON 381380355.

  2. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem procesu naboru oraz udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i są przetwarzane w związku z ich dobrowolnym podaniem przez kandydata.
    Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla prowadzenia procesu naboru i udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

  3. Fundacja informuje o prawie dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawie do wniesienia sprzeciwu oraz o prawie przenoszenia danych osobowych jeżeli zajdą ku temu podstawy prawne i faktyczne.

  4. Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom, w tym firmom księgowym i prawniczym, które obsługują pod tym względem Fundację.

  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcie obowiązków prawnych.

  6. Fundacja informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Regulamin porad prawnych MExP.pdf

Aleksandra Sewerynik - doktor nauk prawnych, radca prawny, dyrygent chóralny.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Jest autorką książki „Prawo autorskie w muzyce” (Chopin University Press 2014), redaktorem naukowym i współautorką książki „Prawo autorskie w instytucjach kultury” (C.H. Beck 2019), współautorką komentarza do prawa autorskiego (red. A. Michalak, C.H. Beck 2019) oraz twórcą bloga prawomuzyki.pl. Wykłada prawo autorskie na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie, w IP Centrum oraz na studiach podyplomowych w Collegium Civitas . Współpracuje z kancelarią Hasik Rheims i Partnerzy, która specjalizuje się prawie własności intelektualnej i ochronie reputacji. Jest jedynym w Polsce ekspertem przygotowującym integralne, muzyczno-prawne analizy porównawcze utworów muzycznych w kontekście plagiatu. Prowadzi wykłady i szkolenia w całej Polsce.


 

BADANIE POTRZEB EDUKACYJNYCH (RAPORT)„Badanie potrzeb edukacyjnych polskiej branży muzycznej zainteresowanej eksportem” to 9-miesięczny, kilkuetapowy proces realizowany w 2020 roku przez Music Export Poland. Jego efektem jest dostępny poniżej raport opisujący potrzeby edukacyjne polskiej branży muzycznej zainteresowanej rozwojem kariery na zagranicznych rynkach. Projekt badania skoncentrowany jest na wykorzystaniu dotychczasowych doświadczeń branży i pracy na kolektywnych zasobach.

Proces badawczy, na zlecenie Music Export Poland, został przygotowany i zrealizowany przez pracownię Artist in Bloom, która zajmuje się projektowaniem procesów edukacyjnych, badaniem i rozwojem kompetencji w sektorze kreatywnym i od lat realizuje międzynarodowe projekty z zagranicznymi partnerami w branży muzycznej. Pracom przewodziły dwie badaczki, certyfikowane edukatorki, projektantki procesów - Magdalena Chołyst oraz Urszula Buyuly.


Dla zainteresowanych udostępniamy do pobrania plik PDF z pełnym raportem. Prosimy o kliknięcie przycisku "Pobierz".

MExP Raport Badanie potrzeb edukacyjnych.pdf


Canadian Music Week 2021 - Spotlight on Poland


Rynek kanadyjski otwarty na Polaków

Spotlight on Poland – to wydarzenie specjalne Canadian Music Week 2021 (CMW) prezentujące polski sektor muzyczny na rynku kanadyjskim, a także sąsiadującym z nim rynku amerykańskim.

Polscy eksperci, artyści i przedstawiciele branży wezmą udział w panelach dyskusyjnych oraz w zorganizowanych specjalnie dla nich spotkaniach biznesowych. Dzięki promocji i wsparciu strony kanadyjskiej obecność polskiej delegacji na Canadian Music Week będzie widoczna w mediach i festiwalowych publikacjach. Spolight on Poland jest wynikiem działań Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Eksportu Polskiej Muzyki Music Export Poland.


Czym jest CMW?

Canadian Music Week (CMW) w Toronto odbędzie się w 2021 roku po raz trzydziesty ósmy. To jedna z największych i najstarszych konferencji adresowanych do przedstawicieli branż nowych technologii i mediów, której towarzyszy festiwal muzyczny równie imponujących rozmiarów.  Liczby mówią same za siebie – konferencję co roku odwiedza około 3000 delegatów, którzy uczestniczą w targach, panelach i koncertach kilkuset zespołów mających niepowtarzalną okazję na podpisanie kontraktu z promotorami, agencjami koncertowymi czy wytwórniami płytowymi. Konferencja i festiwal to miejsce spotkań i wytężonej pracy dla managerów, agentów, publisherów. Celem jest nawiązanie nowych kontaktów biznesowych oraz uzyskanie wsparcia dla swoich artystów w Kanadzie od przedstawicieli tamtejszego rynku muzycznego.


Droga do CMW 2021

Pierwotnie "Spotlight on Poland" miał być bowiem wydarzeniem specjalnym na Canadian Music Week w 2020 roku. CMW2020 został jednak definitywnie odwołany z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Naturalną konsekwencją tej decyzji organizatorów było przełożenie misji handlowej Music Export Poland oraz "Spotlight on Poland" na rok 2021. Wspólnie z całą polską delegacją wykorzystaliśmy ten dodatkowy czas, aby jeszcze lepiej przygotować się do uczestnictwa w tym wyjątkowym wydarzeniu i tym samym zwiększyć szanse na udaną ekspansję polskich artystów na rynku północnoamerykańskim i nie tylko.Raport "Poland Access Guide" przygotowany przez MExP dla CAAMA The Canadian Association for the Advancement of Music and the Arts:

RAPORT MAG POLAND CAAMA 2020.pdf

Raport "Canada Market Report" o kanadyjskim rynku muzycznym:

CanadaMarketReport.pdf

KONFERENCJA CULTURE onLIVEKonferencja CULTURE onLIVE jest odpowiedzią na potrzebę wzmacniania kompetencji cyfrowych u przedstawicieli branży kulturalnej w wymuszonym przez pandemię przenoszeniu części lub całości wydarzeń do sieci. Choć proces digitalizacji nie jest niczym nowym, a światy wirtualny i realny od jakiegoś czasu funkcjonowały już zwłaszcza w sektorze kreatywnym, obok siebie, to ostatnie tygodnie pokazały, że znaczna część projektów kulturalnych online nie przynosi zakładanych rezultatów i nie osiąga sukcesu. Wynika to przede wszystkim z ograniczonej wiedzy na temat specyfiki takich wydarzeń. CULTURE onLIVE dzięki zgromadzeniu w jednej wirtualnej przedstawicieli różnych podmiotów należących do sektora kultury pozwoli na wyciągnięcie wniosków, zidentyfikowanie deficytów w zakresie digitalizacji i stworzenie katalogu dobrych praktyk, które pomogą w skutecznej realizacji projektów online. Warsztaty będą uzupełnieniem prelekcji, a na bazie zapisu prelekcji i warsztatów, a także materiałów dostarczonych przez prowadzących powstanie e-podręcznik.


Więcej informacji dostępne na stronie internetowej konferencji:

http://www.cultureon.liveWSPARCIE DLA SEKTORA MUZYCZNEGO W CZASACH PANDEMII


Informacje dotyczących form wsparcia, jakie można uzyskać od OZZ oraz innych instytucji, jak również w ramach rządowej tarczy antykryzysowej:

WSPARCIE DLA SEKTORA MUZYCZNEGO_MExP.pdf


Opracowanie wyników ankiety dotyczącej konsekwencji pandemii dla branży muzycznej:

Konsekwencje pandemii dla branży muzycznej - wyniki ankiety MExP.pdf