PL EN

Music Export Poland - program promocji polskiej muzyki za granicą

W Polsce nie brakuje utalentowanych twórców i artystów czy profesjonalnych producentów, których dokonania mogłyby się stać międzynarodową wizytówką kraju. Polska muzyka ma duże szanse zawojować świat. Dotychczas tak się nie stało, bo brakowało programu wsparcia sprzedaży naszej muzyki za granicą. Tę lukę ma teraz zapełnić nowy projekt – Music Export Poland (MExP), czyli biuro eksportowe polskiej muzyki, którego najważniejszym celem jest doprowadzenie do radykalnego zwiększenia eksportu naszych utworów, artystów i nagrań na rynki zagraniczne.

Realizacji tego przedsięwzięcia podjęły się - dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zrzeszające twórców Stowarzyszenie Autorów ZAiKS oraz reprezentujący firmy muzyczne Związek Producentów Audio-Video. Naturalnym obszarem działania tych organizacji jest promowanie i upowszechnianie repertuaru swoich członków zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Także doświadczenia innych państw wskazują na to, że właśnie stowarzyszenia twórców i producentów są najbardziej predystynowane do tego, by tworzyć biura eksportowe muzyki. Aby odnieść pełen sukces, niezbędne jest także wsparcie ministerstw odpowiedzialnych za sprawy kultury.

Można się spodziewać, że działalność tego typu biura eksportowego, jakim jest Music Export Poland, przełoży się na wzrost przychodów, jakie twórcy, artyści i producenci uzyskują - bezpośrednio lub poprzez swoje organizacje zawodowe - spoza kraju. Co więcej, eksport muzyki polskiej może w efekcie stać się istotnym składnikiem wymiany handlowej Polski z innymi państwami. Warto zadbać o rozwój i promocję polskiej muzyki i sprawić, aby była ona słuchana nie tylko w naszym kraju.