PL EN

Informacje dotyczących form wsparcia, jakie można uzyskać od OZZ oraz innych instytucji, jak również w ramach rządowej tarczy antykryzysowej:

WSPARCIE DLA SEKTORA_MExP_update.pdf

Opracowanie wyników ankiety dotyczącej konsekwencji pandemii dla branży muzycznej:

Konsekwencje pandemii dla branży muzycznej - wyniki ankiety MExP.pdf